Pengguna - UMUM (Terhad - T) Sistem Pengurusan Aset (e-Aset) Bil.Pengguna Semasa - 0 Hari - Selasa Tarikh - 19/02/2019MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU
SISTEM PENGURUSAN ASET

PENGESAHAN PENGGUNA
 
Sila Masukkan
Kod Pengguna Dan Kata Laluan
 
  Kod Pengguna    
  Kata Laluan    
 
 


@ Oktober 2010 (Versi 1.0/2010)
Designed & Developed by Yusri Bin Arshad, Bahagian Teknologi Maklumat, MBJB.


PERHATIAN !! Sila Pastikan Anda Menamatkan Sesi Dengan Menekan Butang TAMAT Atau KEMBALI Untuk Setiap Sistem Aplikasi Yang Telah Digunakan. JANGAN TEKAN ATAU GUNA BUTANG 'X' UNTUK KELUAR ATAU MENAMATKAN SESI ANDA !! Kegagalan Anda Untuk Tidak Mematuhi Tatacara Tersebut Akan Menyebabkan Kod Pengguna Anda Direkodkan Sebagai Pengguna Yang Masih Aktif. Kerjasama Anda Adalah Amat Dihargai. Terima Kasih. Selamat Bertugas !!
# footer1